Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét giãn tiến độ, giảm quy mô đầu tư dự án 95ha của Vinalines

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 09/5/2007, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận địa điểm để Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam khảo sát, lập quy hoạch 1/1000 đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam với diện tích khoảng 95,31ha.

Dự án cơ bản đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, tuy nhiên nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính dẫn đến dự án chậm triển khai và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng để triển khai xây dựng.

Sau khi UBND tỉnh có văn bản chấm dứt hoạt động của dự án, Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines (do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành lập để thực hiện dự án) đã có văn bản kiến nghị nộp tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp để xin tiếp tục thực hiện dự án đồng thời đề nghị được giảm quy mô dự án, chuyển đổi công năng (từ Nhà máy sửa chữa tàu biển chuyển sang Cảng tổng hợp và trung tâm Logistic) với diện tích 74,5ha. Công ty cũng cung cấp các tài liệu liên quan chứng minh khả năng thực hiện dự án.

Căn cứ kiến nghị và cam kết của Nhà đầu tư cùng ý kiến của các cơ quan chức năng, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư được giãn tiến độ thực hiện Dự án trong thời gian 24 tháng để tiếp tục được đầu tư dự án trên phần diện tích gần 75ha.

Từ cơ sở trên, UBND tỉnh Bà Riạ – Vũng Tàu đã đề nghị Cục thuế tỉnh xác định tổng số tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp mà Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines phải đóng. Sau khi Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất với điều kiện Công ty phải ký quỹ đầu tư và cam kết đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ