93 Bình Giã, TP.Vũng Tàu

BẢNG GIÁ THÀNH VIÊN VIP

  1. Bạn cần nâng cấp gói thành viên VIP để được đăng tin trên website của chúng tôi, khi hết số lượng tin miễn phí.
  2. Số lượng tin đăng theo gói VIP sẽ không có giới hạn về thời gian sử dụng!
Miễn phí
Dùng 1 lần duy nhất
Miễn phí
Số tin được đăng:0
Số tin nổi bật:0
VIP 1
100.000
Số tin được đăng:200
Số tin nổi bật:50
VIP 2
490.000
Số tin được đăng:2000
Số tin nổi bật:500
VIP 3 (không giới hạn)
990.000
Số tin được đăng:100000000
Số tin nổi bật:100000000